عصرآنلاین

لایه ارائه یا نمایش چیست؟

لایه ارائه در لایه 6 مدل ارتباطات اتصال سیستم‌های باز (OSI) قرار دارد و اطمینان می‌دهد که ارتباطاتی که از طریق آن عبور می‌کنند، به

لایه انتقال چیست؟

لایه انتقال، لایه 4 مدل ارتباطات Open Systems Interconnection (OSI) است. وظیفه آن اطمینان از رسیدن دقیق و قابل اعتماد بسته‌های داده بین فرستنده و

لایه شبکه

ماهیت لایه شبکه چیست؟ لایه شبکه در لایه 3 مدل ارتباطات Open Systems Interconnection (OSI) قرار دارد و وظیفه اصلی آن انتقال داده‌ها به داخل