شرایط استفاده از محصولات عصرآنلاین

ثبت نام شما در سایت به منزله پذیر تمامی موارد زیر است و فرایند همکاری طرفین طبق موارد مندرج صورت میپذیرد

1. طرفین تفاهمنامه

این تفاهم فی مابین آقای محمد مسعود مینوتن مدیر و مسئول سایت عصرآنلاین به آدرس asreonline.com با شماره صنفی 0467991101 عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی که در این توافق نامه به اختصار عصرآنلاین نامیده می شود از یک طرف و در طرف دیگر مشترک به مشخصات مندرج در پورتال حقیقی یا حقوقی خود، که از طریق فرم عضویت و یا خرید سرویس پیش از عقد هرگونه تفاهم فی مابین در آدرس وبگاه مذکور در ماده 1 این تفاهم، جاری میگردد.

تبصره 1 : در مورد اشخاص حقوقی، فرد یا افرادی که دسترسی به پورتال کاربری دارند به عنوان نماینده تام االختیار مشترک شناخته میشوند و تمام مکاتبات و امور انجام شده توسط نماینده، مورد تایید مشترک میباشد

کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و تاییدیه شماره تلفن ثابت برای اشخاص حقیقی و درخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات، به عصرآنلاین می باشند. در صورتیکه عصرآنلاین، در هنگام تکمیل فرآیند خرید و به جهت تسهیل و تسریع امور، اقدام به دریافت و کنترل این مدارک ننماید، پس از آن، حق دریافت این مدارک همواره برای عصرآنلاین محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به عصرآنلاین، حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعالم نا صحیح اطلاعات مستقیما بر عهده مشترک خواهد بود.
مشترک اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده، آدرسها و شماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پورتال کاربری خود کوشا خواهد بود. عصرآنلاین حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته، تصویر برابر اصل این اطلاعات را از خریدار دریافت نماید. عصرآنلاین حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس کاربر بدون اطلاع قبلی اقدام نماید.
لازم به ذکر است قوانین عصرآنلاین تابعی از قوانین جمهوری اسالمی ای ران و سایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه عصرآنلاین میباشد و از آنجا که این قوانین در سطح دنیا به طور آنلاین و ماهانه امکان تغییر دارند، عصرآنلاین حق تغییرات آتی و بدون اطلاع قبلی در قوانین را بر خود محفوظ میداند و نسخه قوانین بروز شده، از طریق صفحه شرایط استفاده از خدمات در وب سایت عصرآنلاین در دسترس عموم خواهد بود.

تبصره 2 : کلیه مسئولیت های ناشی از این تفاهمنامه بر عهده مشترک و نماینده مشترک هریک متضامنا میباشد

تبصره 3 : مالک عمل و رسیدگی به اختالفها آخرین نسخه از شرایط استفاده از خدمات عصرآنلاین میباشد که برروی وبگاه عصرآنلاین در دسترس است.

2. تعاریف

2-1. مشترک: شخصیتی است اعم از حقیقی یا حقوقی که در پورتال عصرآنلاین و یا در قرارداد فی ما بین مشخصات وی به عنوان مشترک ثبت شده باشد

تبصره 4 : چنانچه شخصی به جز مشترک نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام نموده باشد، در آن صورت عصرآنلاین تعهدی در قبال پرداخت کننده هزینه ها نداشته و صرفا مشترک را به عنوان طرف قرارداد تلقی خواهد کرد.

2-2. سرویس: سرویس های مورد تعهد عصرآنلاین صرفا مواردی هستند که در فرم خرید خدمات که از طریق وبگاه رسمی عصرآنلاین در دسترس میباشد، به صراحت قید گردیده است

نکته 1 : تمامی موارد قید شده تصریحی هستند نه تمثیلی.

2-3. پورتال کاربری: وبگاهی به آدرس رایانه ای asreonline.com که مشترک در آن دارای حساب کاربری میباشد و از طریق این حساب می تواند فهرست سرویس های خود را مشاهده، آنها را تمدید یا ارتقا دهد. لازم به ذکر است مشخصات مشترک در پورتال کاربری ثبت گردیده و برخی از آنها تحت شرایط خاص به همراه دریافت مدارک مورد نیاز عصرآنلاین قابل ویرایش و به روزرسانی میباشد.
نکته 2 : مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در پورتال کاربری برعهده مشترک بوده و تنها مرجع در این خصوص، عصرآنلاین برای احراز اطلاعات و مشخصات مشترک حقیقی و حقوقی میباشد.
2-4. تعرفه: فهرست کامل قیمت و تعرفههای سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها و محدودیتهای آن به نحوی که مشترک کاملا آگاه گردد.
نکته 3 : لازم به ذکر است تنها مرجع رسمی ارائه تعرفه های نام تجاری عصرآنلاین، وب سایت و پورتال کاربری آن میباشد.
2-5. تحویل خدمات: ارائه شناسه یا کلمه عبور استفاده از سرویسهای درخواست شده از سوی مشترک و یا اعالم انجام سایر خدمات بر اساس فاکتور یا قرارداد فی مابین مشترک و عصرآنلاین میباشد.
2-6. کاربر وب سایت: کلیه اشخاصی که از سراسر دنیا، وب سایت مشترک را مشاهده و مرور می کنند.
2-7. بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومی سرور در شبکه اینترنت در حداقل 2 نقطه مختلف از دنیا بسته به سرویسهای مختلفی که روی یک سرور قراردارد. جهت تایید بالا بودن سرور میبایست پاسخ سرور به دستور Ping مثبت باشد.
2-8. Uptime: درصد زمان بالا بودن سرور به کل زمان در بازه ی یک ماه.
2-9. تعلیق: قطع موقت و یا دائم سرویس توسط عصرآنلاین یا سرویس دهنده های باالدستی.

3. نحوه ارتباط طرفین

روش ارتباطی مستند عصرآنلاین با مشترک، ایمیلهای ارسالی به آدرس ایمیل مشترک که در پورتال کاربری عصرآنلاین ثبت شده است و پاسخ به تیکت های پورتال کاربری از طریق حساب کاربری وی در پورتال کاربری خواهد بود و روش ارتباطی مستند مشترک با عصرآنلاین، ثبت تیکت در پورتال کاربری با دریافت شماره تیکت و یا در صورت عدم دسترسی به پورتال کاربری، ارسال نامه رسمی و دریافت رسید کتبی از عصرآنلاین خواهد بود.

4. قوانین استفاده از سرویس

4-1. قوانین کلی مرتبط با استفاده از خدمات عصرآنلاین

4-1-1. چنانچه مشترک در هر زمان بخواهد سرویس خود را ارتقا دهد درصورت موافقت عصرآنلاین (دریافت تایید از طریق تیکت)، در صورت امکان مبلغ پرداختی بابت سرویس فعلی نسبت به زمان باقی مانده محاسبه و با پرداخت ما به التفاوت مبلغ زمان باقی مانده و نرخ سرویس ارتقا یافته، سرویس فعلی به سرویس جدید تغییر می یابد، لیکن در تغییر سرویس به سرویس پایینتر، بازگشت هرگونه مبلغی امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 5 : امکان اعمال هزینه های پرداختی بابت سرویس فعلی در زمان تغییر سرویس از یک دسته سرویس به دسته ی دیگر وجود ندارد. ( به طور مثال تبدیل هاست به سرور مجازی (

4-1-2. عصرآنلاین مسئولیتی در قبال از بین رفتن داده های موجود در خدمات مختلف مشترک نداشته و مشترک موظف بر تهیه نسخه پشتیبان از داده های موجود در سرویس خواهد بود.

4-1-3. عصرآنلاین مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات )Upload )در فضای میزبانی مشترک و یا download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد.

4-1-4. عصرآنلاین مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای مشترک ندارد.

4-1-5. مشترک بایستی اطلاعات فنی کافی و آشنایی الزم جهت استفاده از سرویس خود را داشته و عصرآنلاین مسئولیتی نسبت به آموزش و نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد.

4-1-6. مشترک موظف است تحویل، تطابق و اجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.

4-1-7. عصرآنلاین در تعرفه و سایت خود محدوده استفاده از منابع را برای عموم سرویسها مشخص نموده است. تخطی در استفاده از این منابع باعث تعلیق سرویس مشترک خواهد شد و مالک تشخیص میزان استفاده از منابع، ابزارها و متخصصین عصرآنلاین خواهند بود.

4-1-8. عصرآنلاین در صورت تجاوز منابع سرویس مشترک از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی را تا تعیین وضعیت خواهد داشت. در این صورت عصرآنلاین مراتب را به اطلاع مشترک خواهد رساند و پس از ارتقا سرویس توسط مشترک و یا کاهش مصرف، اقدام به ارائه مجدد سرویس دهی خواهد نمود.

4-1-9. در صورتیکه مشترک در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید؛ به تشخیص بخش فنی، عصرآنلاین حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.

4-1-10. مشترک موظف است در صورت بروز مشکل نرم افزاری، مورد را به بخش پشتیبانی عصرآنلاین اطلاع داده و عصرآنلاین پس از دریافت هزینه های مربوطه جهت رفع مشکل اقدام نماید.

4-1-11. مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، عصرآنلاین یا سرویس دهنده های بالادستی عصرآنلاین میباشند و پرداخت هزینه اجاره سرور موجب ایجاد حق مالکیت نسبت به عین) یا منافعی فراتر از قرارداد اجاره( برای مشترک نمیگردد.

4-1-12. کلیه مسئولیت عدم استفاده صحیح از سرویس ارائه شده با مشترک می باشد و عصرآنلاین تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در تعرفه خدمات خود می باشد.

4-1-13. توافقات خاص تنها به صورت کتبی و با مهر و امضا مجاز عصرآنلاین معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است.

4-1-14. هیچ داده، تجهیزات، نام دامنه یا اطلاعاتی به عنوان امانت نزد عصرآنلاین نمیباشد و مشترک حق هرگونه ادعا در خصوص خیانت در امانت را از خود سلب مینماید

4-1-15. لازم به ذکر است در تعاملات و ارتباطات فی مابین عصرآنلاین و مشترک در هر بستری اعم از ایمیل، تیکت، تلفنی و غیره، رعایت ادب و احترام متقابل برای هر دو طرف الزامی بوده و در صورت بروز اقدامات خارج از ادب و احترام از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر حق پیگیری موضوع از مراجع ذی الصالح را خواهد داشت. مجموعه عصرآنلاین این حق را خواهد داشت در صورت مشاهده هرگونه رفتار و برخورد خارج از عرف و بی احترامی به پرسنل عصرآنلاین، سرویس مشترک را لغو نماید و مشترک حق هرگونه شکایت و اعتراض را از خود سلب مینماید.

4-2.قوانین گارانتی

4-2-1. در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود مشترک موظف به اعلام مورد به بخش پشتیبانی عصرآنلاین بوده و عصرآنلاین پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار معیوب میباشد.
4-2-2. عصرآنلاین هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای خود پس از اتمام قرارداد و یا به هر نحو دیگر، نخواهد داشت.
4-2-3. عصرآنلاین تلاش میکند که انقضا سرویسهای مشترک را قبل از تاریخ انقضای سرویس از طریق پست الکترونیک مندرج در پورتال کاربری به مشترک یادآوری نماید و عدم دسترسی مشترک به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای عصرآنلاین ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است مسئولیت نگهداری داده ها و کنترل آنها بر عهده مشترک می باشد و عدم اطلاع رسانی عصرآنلاین در خصوص زمان انقضا، ادعای خسارت را برای مشترک ایجاد نخواهد کرد و مشترک موظف به کنترل زمان انقضا و ثبت آنها به صورت مستقل در عصرآنلاین میباشد.
4-2-4. وضعیت اعتبار، فهرست سرویس ها و پرداخت های مشترک در اکانت وی در پورتال کاربری قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.
4-2-5. مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات عصرآنلاین و همچنین زمان بررسی جرائم و اعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد و هیچ خسارتی در این خصوص توسط عصرآنلاین پرداخت ن خواهد شد.
4-2-6. امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از خدمات تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری مشترک واریز نمی شود.
4-2-7. عصرآنلاین تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند اینترنت مشترک، برنامه نویسی وب، نرم افزارها و مشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه عصرآنلاین نمیباشد. همچنین کلیه عواملی که خارج از اختیار عصرآنلاین می باشند مانند اقدامات اشخاص ثالث یا سازمان های مرتبط و یا اقدامات خود مشترک و خسارات ناشی از آن خارج از حیطه مسئولیت عصرآنلاین می باشد.
4-2-8. ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی عصرآنلاین و یا گزارشات ثبت شده در بخش  https://asreonline.com/serverstatus.php میباشد
4-2-9. در صورتی که uptime سرویس مشترک از میزان اعلام شده در تعرفه عصرآنلاین کمتر باشد، مشترک میتواند درخواست دریافت خسارت بر اساس سند شرایط ارائه خدمت در عصرآنلاین، در قالب تیکت به عصرآنلاین اعالم نماید.
4-2-10. ارائه خدمات پشتیبانی در عصرآنلاین بر مبنای پورتال کاربری و به صورت 24*7*365 می باشد.
4-2-11. سرویس ها و رویه عمومی عصرآنلاین بر اساس استاندارد فنی، قوانین داخلی و بین المللی و نیز مصالح عصرآنلاین تعریف شده و برای مشترک غیر قابل تفکیک و تغییر است و مشترک موظف است بررسی کامل خود را قبل از خرید سرویس انجام دهد زیرا که خرید سرویس به منزله پذیرش کلیه شرایط عصرآنلاین و قوانین داخلی و بین المللی مورد تایید عصرآنلاین می باشد.
4-2-12. چنانچه سرویس طبق شرایط مندرج در تعرفه خرید ارائه شده باشد عصرآنلاین مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس ارائه شده با نیاز مشترک ندارد.
4-2-13. عصرآنلاین مسئولیتی نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهایی که مورد تائید بخش فنی نمی باشند، ندارد.

4-3. قوانین لغو سرویس

4-3-1. عصرآنلاین برای سرویس هاست اشتراکی، گارانتی برگشت وجه را به مدت 14 روز در نظر گرفته است و پس از طی مدت زمان ذکر شده برگشت وجه صورت نمی گیرد.
4-3-2. عصرآنلاین برای سرور مجازی، گارانتی برگشت وجه را به مدت 7 روز در نظر گرفته است و پس از طی مدت ز مان ذکر شده برگشت وجه صورت نمی گیرد.
4-3-3. نحوه ارتباط مستند مشترک برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق پورتال مشترکان باشد.
4-3-4. گواهیهای SSL ارایه شده از سمت عصرآنلاین Certum شامل 10 روز گارانتی بازگشت وجه میباشد.
4-3-5. سایر سرویسها و لایسنسها اگر قابلیت استفاده از گارانتی بازگشت وجه را داشته باشند، در بخش تعرفه عصرآنلاین عنوان شده است و در صورت عدم عنوان شدن گارانتی برگشت وجه، آن سرویس شامل گارانتی نخواهد بود.
4-3-6. دامنه های اینترنتی دارای گارانتی بازگشت وجه نمیباشند.

4-4. برخورد با جرائم

4-4-1. تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس بدون اطلاع قبلی می شود. عصرآنلاین تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. عصرآنلاین حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که عصرآنلاین از تخطی یک مشترک از شرایط مندرج اطلاع پیدا میکند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس مشترک به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها عصرآنلاین بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود . همچنین عصرآنلاین در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری یا ارائه سرویس ها خالف قوانین مدنی و قضایی باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. عصرآنلاین هیچگونه وجهی به مشترک متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین مشترک متخلف مسئول جبران خسارت وارده به عصرآنلاین خواهد بود. قسمتی از تخلفات عبارتند از :
1. استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.
2. نصب و یا استفاده برنامه ای که موجب اختالل در عملکرد سرور گردد.
3. ارسال یا اجرای فایل های مخرب از طریق ایمیل یا قرار گرفتن در سرور یا قرار گرفتن بر روی دامنه و یا هر شکل دیگر. این فایلها بدون اخطار حذف خواهند شد.
4. مشترک مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی باشد.
5. استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس و سایر سرویسهای دیگر عصرآنلاین و سایر مشترکان گردد.
6. وجود فایل های حاوی ویروس عمدا و یا سهوا در فضای سرویس
7. ارسال هرزنامه (spam) عمدا و یا سهوا(ملاک تشخیص تیم فنی عصرآنلاین می باشد
8. حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد
9. ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد باال )حداکثر 200 ایمیل در روز و 50 ایمیل در 10 دقیقه مجاز میباشد به شرط آنکه کلیه گیرندگان ایمیل ها، خودشان درخواست دریافت ایمیل از مشترک را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغو عضویت به زبان انگلیسی در متن ایمیل وجود داشته باشد گزارش فنی عصرآنلاین و یا سرویس دهنده های بالا دستی که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قوانین.
10. عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسالمی ایران
11. انجام فعالیت هایی که به هر شکل موجب اختالل در ارائه خدمات عصرآنلاین به مشترک و یا سایر مشترکان گردد.
12. استفاده از سرویس جهت ایجاد اختالل و یا نفوذ در سیستم های اشخاص ثالث.
13. را اندازی Mail server Open relay
14. انجام فعالیت IRC و Sorrent و Botnet
15. فعال سازی Recursion برای DNS سرور
16. عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.
17. مختل کردن امنیت سیستم یا شبکه عصرآنلاین و یا مرکز ارائه دهنده خدمت ( DataCentre)نمونه هایی از اختلال در امنیت سیستم یا شبکه شامل موارد ذیل می شود:
o دسترسی یا استفاده غیر مجاز از داده ها، سیستم یا شبکه، از جمله هر گونه تالش برای جستجو، اسکن یا آزمایش آسیب پذیری یک سیستم یا شبکه
o مداخله در خدمات ارائه شده به هر کاربر ، میزبان یا شبکه، شامل: تالش برای دسترسی به اطلاعات نامههای الکترونیکی
o تلاش عامدانه برای پر کردن فضای یک سیستم
o تلاش برای تغییر و یا حذف اطلاعات وب سایت ها بدون مجوز از مالکان آن ها
18. قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز
19. استفاده غیر مجاز از عالئم تجاری دیگران
20. استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
21. انجام عملیات استخراج رمز ارز
22. اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور و تمامی زیرمجموعه های عصرآنلاین مانند کارمندان، گروه پشتیبانی به هر نحو
23. انتشار اکاذیب علیه دیگران
24. کاله برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود.
25. سایت های فعال در زمینه HYIP و یا دارای سیستم هرمی
26. فروش یا تبلیغ هرگونه کاال یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد.
27 .سایت های مرتبط یا حامی گروههای تروریست از نظر قوانین داخلی و بین المللی
28. استفاده از سرویس های عصرآنلاین برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی دادههای مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل .
4-4-2. مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدهی مشترک و یا متصل به دامنه مشترک شده از عصرآنلاین تماما بر عهده مشترک است. این مسئولیت شامل موارد تخلف عمدو سهو و یا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز ان جام میپذیرد خواهد بود.
4-4-3. در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات و هزینه های مادی و معنوی کلی و جزئی وارد بر عصرآنلاین در پاسخگوئی به مراجع ذیصالح بر عهده مشترک خواهد بود.
4-4-4. عصرآنلاین برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویس ها و اقامه دعوا و ارائه اطلاعات مشترک که محتوا یا عمل مجرمانه در سرویس خود و یا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.
4-4-5. مشترک موظف است که کلیه مقررات، شرایط و ضوابط عصرآنلاین و قوانین جمهوری اسالمی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، عصرآنلاین حق تعلیق سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی و دریافت خسارت وارده از مشترک را دارد . مشترک موظف به جبران کلیه خسارات و هزینه وارده بر عصرآنلاین می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس و یا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به مشترک متخلف، پرداخت نخواهد شد.
4-4-6. مشترکان مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر مشترکان عصرآنلاین احترام بگذارند. عصرآنلاین حق تعلیق یا قطع دائم سرویس مشترکانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختالل در سرویس سایر مشترکان می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا مشترک حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
4-4-7. به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان میرسد، بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده و مشترک همواره موظف به رعایت قوانین عمومی و حقوقی عصرآنلاین خواهد بود.
4-4-8. عصرآنلاین حق دریافت هزینه برای تاخیر مشترک در تمدید به موقع سرویس های دامنه میزبانی و امثالهم را طبق تعرفه داخلی عصرآنلاین و یا سرویس دهنده باالدستی خواهد داشت. عصرآنلاین هیچ مسئولیتی در خصوص تمدید سرویسها و دامنهها پس از گذشت از تاریخ انقضا را نخواهد داشت.
4-4-9. عصرآنلاین حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را طبق تعرفه داخلی عصرآنلاین خواهد داشت.

4-5. قوانین مرتبط با دامنه

4-5-1. پس از ثبت دامنه و اطلاع رسانی به مشترک، عصرآنلاین هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت و مسئولیت استفاده از آن تماما بر عهده مشترک خواهد بود.

4-5-2. در مورد ثبت دامنه های ir با توجه به اینکه پژوهشگاه دانشهای بنیادی ( ایرنیک ( مسئولیت تایید و فعال نمودن آن را به عهده دارد، عصرآنلاین مسئولیتی در خصوص تائید و زمان تحویل آن نداشته و مشترک نمی تواند در این خصوص ادعایی نماید. لیکن در صورتیکه مدت تائید آن بیش از یک ماه به طول انجامد، مشروط بر اینکه تاخیر زمانی ناشی از نقص مدارک و اقدامات متقاضی نباشد قرارداد فسخ گردیده و با اعلام فسخ شدن قرارداد توسط مشترک، وجه پرداختی ایشان مسترد خواهد شد.
4-5-3. تمدید یک دامنه تاریخ گذشته در صورت امکان تمدید، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده اصلی اخذ می گردد.
4-5-4. تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه، whois بین المللی می باشد. ( در خصوص دامنه های .ir استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)
4-5-5. اگر در سفارش مشترک، دامنه ای باشد که شرکت ثبت کننده مرجع، آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به عصرآنلاین باشد که به هر دلیل انجام نگردد، عصرآنلاین تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب مشترک در پورتال کاربران می باشد.
4-5-6. در صورت درخواست انتقال یک دامنه به خارج از ایران سرور ، در صورت عدم وجود تخطی از شرایط استفاده از خدمات، عصرآنلاین حق ممانعت از انتقال را ندارد.
4-5-7. از آنجا که عصرآنلاین ثبت و تمدید دامنه و انتقال برای مشترک را به صورت واسط انجام می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی و یا ثبت کننده .ir نسبت به ثبت و یا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه عصرآنلاین نخواهد کرد.
4-5-8. مشترک موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود، تحقیق الزم را به عمل آورده و عصرآنلاین در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق، که مورد تائید مراجع ذیصالح ایرانی وبین المللی و عصرآنلاین باشد، میتواند دامنه را مسدود و به رای مراجع و یا قوانین بین المللی عمل نماید.
4-5-9. پس از ثبت دامنه توسط مراکز ثبت دامنه، به هیچ عنوان امکان لغو و بازگشت وجه و یا ویرایش نام دامنه وجود ندارد. در صورتیکه مشترک تمایل به ویرایش نام دامنه دا شته باشد، میبایست دامنه جدیدی ثبت نماید.
4-5-10. عصرآنلاین نسبت به حذف یا لغو یا تعلیق دامنه به دالیلی مانند تحریم، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و خسارتی بابت آن پرداخت نخواهد کرد.

4-6. قوانین مرتبط با تهیه نسخه پشتیبان

4-6-1. به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با مشترک بوده و همه مشترکین می بایست نسخه پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای عصرآنلاین نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و عصرآنلاین در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
4-6-2. مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان در سرویس های سرورهای اختصاصی صرفا به عهده خود مشترک می باشد و عصرآنلاین در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد 4-6-3 .عصرآنلاین جهت امنیت بیشتر، از کلیه از فایل های مشترکان در سرویسهای اشتراکی بصورت هفتگی نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر تا یک هفته نگهداری خواهد شد. نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی نیز تهیه و یک هفته نگهداری می شود و عدم وجود آنها هیچگونه مسئولیتی را برای عصرآنلاین نخواهد داشت. عصرآنلاین تعهدی نسبت به صحت و کارکرد این نسخه ها ندارد. 4-6-4 .تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی مشترک نگهداری می شود. 4-6-5 .عصرآنلاین تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به مشترک ندارد. 4-6-6 .عصرآنلاین هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد. 4-6-7 .عصرآنلاین تحت هیچ عنوان و شرایطی بابت از دست رفتن اطلاعات حتی بصورت تعمدی، مسئولیتی نخواهد داشت و بابت آن هیچ خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

4-7. قوانین مرتبط با امنیت و محرمانگی

4-7-1. عصرآنلاین موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در حد عرف و امکانات عصرآنلاین میباشد و همچنین اطلاعات سرویس مشترک را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد مگر با حکم رسمی مراجع قضایی و امنیتی کشور.
4-7-2. عصرآنلاین تلاش خود را برای حصول امنیت حساب آنلاین مشترکان در حد عرف و امکانات عصرآنلاین انجام می دهد از این رو عصرآنلاین نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت مشترک از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود میباشد مسئولیتی ندارد.
4-7-3. به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیط ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه عصرآنلاین تمام تالش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از مشترکان می خواهد که همیشه ارتباطات آنالین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند تاکید میگردد. عصرآنلاین هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی پذیرد.
4-7-4. عصرآنلاین با تدابیر امنیتی خود در حد عرف و امکانات موجود، تالش خود را برای حفظ امنیت پایه سرویسها انجام خواهد داد. ) در سطح ارتباطات و لایه 2 و 3 شبکه (
4-7-5. عصرآنلاین مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی از نرم افزارها، application ها و یا برنامه های مورد استفاده مشترک نخواهد داشت.
4-7-6. عصرآنلاین مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین مشترک و سرورهای خود ندارد.
4-7-7. عصرآنلاین مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویس های مشترک، توسط اشخاص ثالث ندارد.

4-8. قوانین مرتبط با تغییرات

4-8-1. چنانچه در راستای ارائه خدمات عصرآنلاین به مشترک، نیاز به کارشناس یا نیروی فنی باشد ) تشخیص این موضوع بر عهده عصرآنلاین بوده و مشترک حق اعتراض نخواهد داشت.( که جزء خدمات عصرآنلاین محسوب نمی گردد، ارائه خدمات مذکور منوط به پرداخت هزینه اضافی، منطبق با تعرفه روز خواهد بود؛ مالک تغییرات تعرفه سایت عصرآنلاین می باشد.
4-8-2. تغییرات فنی: همواره عصرآنلاین حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده خواهد داشت. در مورد تغییراتی که سرویس مشترک را تحت تاثیر قرار می دهد عصرآنلاین موظف است تا 24 ساعت قبل از اعمال تغییرات، از طریق وب سایت عصرآنلاین، پورتال مشترکین و یا ارسال خبر نامه به آدرس Email مشترکان اطلاع رسانی نماید و مشترک موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید. ) لازم به ذکر است مشترک حق اعتراض را از خود سلب نمود.)
تبصره 6 : هرگاه به دلی ل موارد ضروری، عصرآنلاین امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داشت، ضمنا مشترک به عصرآنلاین اختیار تام می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی وی نماید.
4-8-3. تغییرات مالکیت: تغییرات مالکیت سرویس از طریق پورتال کاربری و یا ارسال تیکت در پورتال کاربری توسط مشترک یا نماینده وی انجام میگیرد.
نکته 4 : تغییرات به صالحدید عصرآنلاین پس از دریافت مدارک هویتی و یا سایر مدارک مورد نیاز در صورت تایید عصرآنلاین انجام خواهد شد .

4-9 .قوانین تحویل خدمات

4-9-1. اطلاع رسانی آماده شدن سرویس از سوی عصرآنلاین، پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط مشترک، از طریق ایمیل مندرج در پورتال کاربری خواهد بود و عدم دسترسی مشترک به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.
4-9-2. مشترک در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل سرویس خریداری شده منطبق بر زمانبندی تحویل مندرج در بند 4-9-4 ،ایمیل مذکور را دریافت ننماید موظف است حداکثر 2 روز پس از پایان زمان تحویل مجاز، بصورت تیکت از طریق پورتال کاربری، مراتب را به بخش فروش عصرآنلاین اعالم نماید. تبصره 7 : در صورت بروز شرایط ویژه فنی و یا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، عصرآنلاین مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا 2 برابر خواهد بود و مخالفت مشترک تاثیری در این موضوع نخواهد داشت.
4-9-3. چنانچه مشترک اقدام به خرید سرویس نماید و لیکن تا مدت یک ماه از تاریخ سرویس مشترک شده خدمات دائر نگردد. مشترک می تواند نسبت به فسخ قرارداد ظرف مدت 45 روز از تاریخ خرید سرویس اقدام نماید. )لازم به ذکر است موضوع میبایست کتبی و از طریق تیکت به عصرآنلاین اعلام گردد.( در صورت انقضای مدت مذکور مشترک حق فسخ معامله را نخواهد داشت و ابتدای ارائه خدمات از تاریخ دایر شدن سرویس محسوب می گردد.
نکته 5: عصرآنلاین مسئولیتی در قبال عدم استفاده مشترک از سرویس تحویل شده نخواهد داشت.
نکته 6: سرویس های مرتبط با دامنه ای که توسط عصرآنلاین ثبت و یا تمدید نشده اند و نزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت سفارش تح ویل شده فرض می گردند .
4-9-4. حداکثر زمان تحویل برای سرویس های عصرآنلاین که با عنایت به شرایط عمومی کشور و با فرض بدترین حاالت یک ماه می باشد.
4-9-5. در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشترک موظف به اعالم کتبی از طریق تیکت در پورتال کاربری می باشد.
4-9-6. تطابق با سفارش: در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به مشترک با مشخصات سرویس، مشترک موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تحویل به عصرآنلاین اعالم نموده و عصرآنلاین موظف است مراتب اصالح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت عصرآنلاین صرفا محدود به اصالح سرویس پس از تاریخ اعالم مشترک و فقط تا پایان زمان ارائه سرویس در زمان سفارش می باشد و زمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.
4-9-7. مشترک موظف است سرویس هایی که نزد عصرآنلاین تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده و در صورت عدم تمدید توسط عصرآنلاین، حداکثر 7 روز تقویمی پس از زمان انقضا مراتب را کتبا از طریق تیکت اعلام نمایند.
4-9-8. در صورت وقوع خطاهایی که به هر دلیل باعث از دست رفتن دامنه یا سرویس مشترک شوند، عصرآنلاین صرفا موظف به عودت وجه تمدید به مشترک خواهد بود

5. مرجع قضاوت

در صورت بروز هرگونه اختالف ناشی از این توافقنامه اعم از تعبیر و تفسیر مفاد این توافقنامه، مطالبه خسارت، فسخ و دیگر اختالفات ناشی از این توافقنامه جهت رفع اختالف، مشترک موظف است بدوا نسبت به اعالم موضوع به واحد صدای مشترک و یا دفتر مدیریت عصرآنلاین اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید. تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از 15روزکاری، طرفین می توانند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای خراسان رضوی مراجعه نموده تا موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ضمنا طرفین نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته وحق شکایت و یا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهند داشت. الزم به توضیح است که شرط داوری مستقل از این توافقنامه شامل تعیین داور، شرایط و ضوابط حاکم بر داوری از جمله تشکیل جلسه، شیوه ابالغات، مدت زمان رسیدگی، حدود وظایف و اختیارات و حق الزحمه یا داوران و سایر جزییات بوده و به عنوان یک قرارداد مستقل همانند سایر قراردادها، مطابق مقررات قانونی برا ی طرفین الزم االجرا میباشد و فسخ این توافقنامه اثری در مفاد و بندهای آن نخواهد داشت.

6. شرایط و قوانین مالی

6-1. نحوه پرداخت به صورتیست که در پورتال کاربران درج شده است. به طور عمومی مشترک موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.
6-2. مشترک موظف است پرداخت خود را به طور نقدی و یا در وجه حسابهای اعالم شده در پورتال مشترکین یا از طریق درگاه های آنالین بانکی موجود در پورتال مشترکین بپردازد .در شرایطی که عصرآنلاین در راستای مساعدت با مشتری اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص سفارش وی نماید، با عدم وصول وجه چک قرارداد منفسخ و مبالغ پرداختی توسط مشترک به عنوان خسارت غیرقابل استرداد به نفع عصرآنلاین برداشت و عصرآنلاین هیچ تعهدی درقبال مشترک نسبت به سرویس خریده شده و یا عودت وجه پرداختی نخواهد داشت وچنانچه ارائه سرویس مشترک آغاز شده باشد کل وجه چک نیز بعنوان خسارت توسط عصرآنلاین وصول خواهدگردید و مشترک هیچ حق و ادعایی نسبت به وجوه پرداختی و یا استرداد چک نخواهد داشت.
6-3. به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا 6 ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.
6-4. در صورتیکه عصرآنلاین تشخیص دهد هر یک از سرویس ها و یا کاالی خریداری شده درزمان تحویل، با حجم بیشتر و یا با امکانات بهتر و یا زمان طوالنی تر و یا هر مورد هزینه بر باالتری از مشخصات مندرج در سفارش مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل مشترک به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر و یا زمان طوالنی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از مشترک دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای مشترک اجباری می باشد و عصرآنلاین حق استیفا طلب خود را خواهد داشت.
6-5. عصرآنلاین برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به مشترکان خود در بازه های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع کدهای تخفیف می نماید. لازم به ذکر است که عصرآنلاین فقط در بازه های تخفیف و ایام اعلامی کدهای مربوطه را پذیرش می نماید.
6-6. برای خرید یک سرویس میزبانی و یا یک بسته نرم افزاری امکان پذیرش بیش از یک کد وجود ندارد.
6-7. هیچ یک از کمک هزینه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر از فاکتور نمی باشد.
6-8. بازگشت پول: کلیه سرویس های عصرآنلاین به استثنای سرویس های اعالم شده در زیر دارای 7 روز ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت می باشند. سرویس هایی که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از:
😮 کلیه هزینه های مربوط به خدمات دامین ( شامل ثبت، انتقال، تمدید دامین)
o: سرویس های سرور اختصاصی و تجهیزات و خدمات جانبی مرتبط با آنها ) مانند فایروال، مانیتورینگ، مدیریت سرور و … (
o: سرویس های میزبانی اختصاصی

6-9. ضمانت برگشت وجه تنها در هفته اول سرویس های جدید ارائه می شود. تمدید یا ارتقای هر سرویس شامل ضمانت برگشت وجه نمی شود.
6-10. پس از پایان مدت ضمانت برگشت وجه، هیچگونه درخواستی مبنی بر برگشت پول مسموع نخواهد بود
6-11. برگشت پول با درخواست کتبی مشترک از طریق تیکت و واریز وجه به حساب مشترک پس از کسر هزینههای قرارداد مانند هزینه پیک و هزینه کارمزد بانکی به صورت باقی مانده خالص ممکن خواهد بود.
6-12. بدهی ها : عصرآنلاین با اعالم و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که مشترک برای آن بدهکار است و یا سایر سرویس ها و خریدهای قبلی مشترک را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش )نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر عصرآنلاین) کسر نماید.

7. فورس ماژور

عصرآنلاین هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بالیای طبیعی، آتشسوزی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، حمالت سایبری و محدودیت های دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی عصرآنلاین تالش خود را برای کاهش اثرات این موارد را می نماید. تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

8. پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ سفارش و یا عضویت در سایت عصرآنلاین، مشترک مقررات، شرایط و ضوابط عصرآنلاین را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از مشترک وجود ندارد و با پذیرش این قوانین هرگونه توافق شفاهی، ضمنی و کتبی دیگر کن لم یکن تلقی میگردد.

9. انقضاء و تمدید

انقضاء و تمدید خدمات تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین عصرآنلاین مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های مشترک پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت. همچنین در صورت لغو سرویس توسط مشترک پیش از تاریخ انقاضا سرویس نیز مسئولیت حذف اطلاعات با مشترک خواهد بود و عصرآنلاین مسئولیتی در قبال بازگردانی اطلاعات نخواهد داشت.

10. رویه حفاظت

عصرآنلاین درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی مشترک مسئولیت پذیر است و حق استفاده و ارائه آن به اشخاص ثالث برای مقاصد تبلیغاتی را بخود نمیدهد و تنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد داد با این وجود در صورت بروز هر گونه نشت اطلاعاتی که از توان عصرآنلاین خارج بود مسئولیتی به عهده عصرآنلاین نیست. اطلاعات مندرج در Whois دامنه و یا سایر اطلاعاتی که برای سرویسهای مشابه مانند IP یا سرور خارج از ایران باید در اختیار سرویس دهنده بالادستی قرار گیرد و یا باید بصورت عمومی قابل رویت باشند از این قانون مستثنی هستند.

11. خسارت و رفع مسئولیت

خدمات عصرآنلاین مطابق مشخصات اعلام شده عصرآنلاین ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی خارج از موارد اعلام شده صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. همچنین هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز مشترک بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت ارائه نمی شود. همه ضمانت های کتبی و شفاهی در مورد سرویس های عصرآنلاین که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. عصرآنلاین هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحوی نمی پردازد. عصرآنلاین تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی )مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) حتی به صورت تعمدی نخواهد بود.
تبصره 8: سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختالف به مشترک برای هریک از انواع سرویس ها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط مشترک بوده و عصرآنلاین هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.
تبصره 9: عصرآنلاین بابت تغییرات فنی یا کیفی در حین خرید یا ارائه سرویس که باعث تغییر در مشخصات سرویس مشترک شود، هیچ خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

12. سلب اختیار

عدم اجرای بخشی از شرایط و قوانین عصرآنلاین نسبت به مشترک یا دیگران به منزله سلب حق اجرای قوانین از عصرآنلاین نمیباشد.
1. مورد عدم تعهد عصرانلاین به لاگین کردن به پنل سایر خدمات دهنده ها.
2. تیم فنی عصرآنلاین در صورت صلاحدید و جهت حفظ پایداری و امنیت سرویس ها می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر در دسترسی ها و امکانات سرویس اعمال نماید.

این سند در 12 ماده، 9 تبصره و 6 نکته تدوین گردیده است.

فهرست محتوا