سرور مجازی ویندوز ترید TW2

شروع از
$5.90USD
ماهانه + $2.99 هزینه تنظیم

25GB فضای دیسک NVME
2هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
2GB رم پر سرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
1عدد IPv6 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز ترید TW3

شروع از
$6.90USD
ماهانه + $2.99 هزینه تنظیم

25GB فضای دیسک NVME
3هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
3GB رم پر سرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز ترید TW4

شروع از
$9.39USD
ماهانه + $2.99 هزینه تنظیم

25GB فضای دیسک NVME
4هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
4GB رم پر سرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
1عدد IPv6 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki