هاست EUCP05

$0.48USD
ماهانه

500 مگابایت فضای NVME
1 وبسایت
1 پارک دامنه
2 اکانت ایمیل
1 دیتا بیس
1 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
سیستم عامل CentOS
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360

هاست اشتراکی EUCP1

$0.83USD
ماهانه

1 گیگا بایت فضای NVME
1 وبسایت
3 پارک دامنه
2 اکانت ایمیل
2 دیتا بیس
2 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
سیستم عامل CentOS
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360

هاست اشتراکی EUCP2

$1.55USD
ماهانه

2 گیگا بایت فضای NVME
2 وبسایت
3 پارک دامنه
3 اکانت ایمیل
2 دیتا بیس
2 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
سیستم عامل CentOS
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360

هاست اشتراکی EUCP3

$1.98USD
ماهانه

3 گیگا بایت فضای NVME
2 وبسایت
3 پارک دامنه
5 اکانت ایمیل
2 دیتا بیس
3 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
سیستم عامل CentOS
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360

هاست اشتراکی EUCP4

$2.63USD
ماهانه

4 گیگا بایت فضای NVME
3 وبسایت
5 پارک دامنه
5 اکانت ایمیل
3 دیتا بیس
4 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
سیستم عامل CentOS
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360

هاست اشتراکی EUCP6

$3.17USD
ماهانه

6 گیگا بایت فضای NVME
4 وبسایت
6 پارک دامنه
6 اکانت ایمیل
6 دیتا بیس
6 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
سیستم عامل CentOS
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360