سرور مجازی ویندوز EUW2

شروع از
$5.90USD
ماهانه + $2.99 هزینه تنظیم

25GB فضای دیسک NVME
2هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
2UPTO4GB رم پرسرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز EUW3

شروع از
$6.90USD
ماهانه + $2.99 هزینه تنظیم

25GB فضای دیسک NVME
3هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
3UPTO6GB رم پرسرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
1عدد IPv6 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز EUW4

شروع از
$8.90USD
ماهانه + $2.99 هزینه تنظیم

30GB فضای دیسک NVME
3هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
4UPTO8GB رم پرسرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
1عدد IPv6 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز EUW6

شروع از
$14.90USD
ماهانه + $2.99 هزینه تنظیم

40GB فضای دیسک NVME
3هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
6UPTO12GB رم پرسرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
1عدد IPv6 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز EUW8

شروع از
$21.90USD
ماهانه + $2.99 هزینه تنظیم

60GB فضای دیسک NVME
4هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
8UPTO16GB رم پرسرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
1عدد IPv6 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز EUW16

شروع از
$34.99USD
ماهانه + $2.99 هزینه تنظیم

100GB فضای دیسک NVME
6هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
16UPTO32GB رم پرسرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
1عدد IPv6 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki