بروز رسانی و آپدیت دایرکت ادمین

بروز رسانی و آپدیت دایرکت ادمین

بروز رسانی دایرکت ادمین و کلیه ماژول های دایرکت ادمین

با ssh به سرور خود متصل شوید و دستورات زیر را به ترتیب اجرا کنید و تا پایان عملیات بروزرسانی شکیبا باشید

سرور خود را با دستورات زیر بروزرسانی کنید

yum check-update